• Kantine
  • SKNWK 1 - WIK 1
  • WIK D1 kampioen
  • WIK 1

Op zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in het kader van de aanpak van het Coronavirus.

Voor sportclubs houdt dit in dat t/m maandag 6 april in geen geval activiteiten mogen worden georganiseerd. Trainingen en (oefen)wedstrijden mogen niet worden georganiseerd en ook geen bijeenkomsten. Tevens dienen sportkantines gesloten te blijven.

Uiteraard moet en gaat onze vereniging zich hier ook aan houden. Wij organiseren de komende periode t/m 6 april geen trainingen, (oefen)wedstrijden en bijeenkomsten. De kantine blijft ook gesloten.

Gevolg is onder andere dat de bingo voor JO8, JO10 en JO13 op vrijdag 3 april NIET door kan gaan.

Wij hopen natuurlijk dat de periode van deze maatregel inderdaad loopt t/m 6 april en niet verder verlengd wordt. Mocht er nieuwe informatie zijn rondom het Coronavirus en de gevolgen voor WIK dan zullen wij jullie hierover informeren.

Met vriendelijke groet,

Bestuur s.v. WIK’57

Webdesign Tonny